på bnr. 3, Langset, Vatne

Kalt Matsgarden

Mnr. 292, lnr. 248 ba & 249 a
1890: gnr. 109, bnr. 3

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune