p bnr. 2, Bakken, Vey

Sivil tilhrighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 172, bnr. 2)