i Ytste Gjerdet, Holm, Vey

Sivil tilhrighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Umatrikulert plass under senere gnr. 155, bnr. 2
Ogs kalt Holmssjen