i Einen, Herje ytre, Vey

Sivil tilhrighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 158, bnr. 6)

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 42, Herje ytre, bnr. 6, Einen. Skyld: 60 re