i Skei kirke, Sparbu

Sivil tilhørighet
Fra 1885: Skei kommune (endret til Ogndal ved resolusjon 13.12.1900)
Fra 1.1.1964: Steinkjer kommune

Ved resolusjon av 13.12.1900 ble sognenavnet endret til Ogndal