på Overrein, Sparbu

Sivil tilhørighet
Fra 1885: Skei kommune (endret til Ogndal ved resolusjon 13.12.1900)
Fra 1.1.1964: Steinkjer kommune

Matrikkel
1950: gnr. 29, Ovrein

Skrivemåter
Ovrein (godkjent av kartverket 1972, anbefalt form)
Overrein (godkjent av kartverket 1972)