på Ytre Stangvik, Stangvik

Sivil tilhørighet
1723: Brøskja tinglag
Fra 1.1.1838: Stangvik kommune
Fra 1.1.1965: Surnadal kommune

Geistlig tilhørighet
Stangvik hovedsogn

Matrikkel
1723: mnr. 49, yttre Stangvig. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670500
1950: gnr. 17, Stangvik Ytre
Fra 1965: gnr. 118

Også kalt Yttergarden