i Nistua, Nordvik, Stangvik

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Surnadal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 51, Norvik, bnr. 4, Norvik. Skyld: 9 mark 89 øre
Fra 1965: gnr. 133, bnr. 4