på Sentralsjukehuset i Rogaland, Stavanger

Fra 1.1.2005: Stavanger universitetssjukehus