på bnr. 2, Indre Bjørdal, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune (gnr. 67, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 9, Bjørdal indre, bnr. 2, Bjørdal indre. Skyld: 2 mark 15 øre

Kalt Pebruket