Kalt Olagarden

Gnr. 3, bnr. 1

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune