på Ylmeim, Sogndal

Matrikkel
1886/90: gnr. 80, Ylmeim («Alm. skr. Ølmeim»)
1950: gnr. 80, Ylmeim

Skrivemåter
Ylmeim (godkjent av kartverket 1.6.1986, anbefalt form)
Ylmheim (godkjent av kartverket 1961)