i Stadsbygd

Delt og innlemmet i andre kommuner 1860 og 1964