på Innersetra, Tustna

På øya Tustna

I Halsa tinglag
Overført til Edøy kommune 1838

I Edøy sogn i Aure prestegjeld
Edøy ble eget prestegjeld ved resolusjon av 30.6.1749
I Tustna sogn i Edøy prestegjeld ved resolusjon av 1867. Sognet overført til Halsa prestegjeld ved resolusjon av 7.8.1876

Matrikkel
1838: mnr. 23, Sæter indre
1886: gnr. 24, Sæter indre
1950: gnr. 24, Sæter Indre

Fra 1.1.2006: gnr. 224 i Aure kommune