på Bjørdal, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune (gnr. 66 og 67)

Gårdene Ytre og Indre Bjørdal