på Gilberg, Sparbu

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Steinkjer kommune

Matrikkel
Gnr. 4