i Skavlia, Nedre Lavangen, Skånland

Sivil tilhørighet
Før 1926: Trondenes kommune
1926–2019: Skånland kommune
Fra 1.1.2020: Tjeldsund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 24, Lavangen nedre, bnr. 2, Skavlien. Skyld: 73 øre

Nordsamisk: Skáhperápma