i Ersvik, Tustna

På øya Tustna

I Halsa tinglag
Overført til Edøy kommune 1838

I Edøy sogn i Aure prestegjeld
Edøy ble eget prestegjeld ved resolusjon av 30.6.1749
I Tustna sogn i Edøy prestegjeld ved resolusjon av 1867. Sognet overført til Halsa prestegjeld ved resolusjon av 7.8.1876

Matrikkel
1647: Erritzuig
1723: mnr. 42, Erridsvig
1838: mnr. 1, Erisvik (Eriksvik)
1886: gnr. 1, Ersvik. «Alm. skr. Erisvik, Errisvik, Ertsvik» (i Tustna kommune)
1950: gnr. 1, Ersvik (i Tustna kommune)

Fra 1.1.2006: gnr. 201 i Aure kommune