på Lihjell, Sunndal

Matrikkel
1950: gnr. 5, Lihjell

Skrivemåter
Lihjell (vedtatt av kartverket 11.7.1995)
Liahjell (avslått av kartverket 11.7.1995)