på bnr. 2, Skorgenes, Tresfjord

Gnr. 33

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune