på Gikling, Sunndal

Matrikkel
1950: gnr. 32, Gikling