på Smøla

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Smøla kommune

Øy i sjø