på Skånland kirkegård

Sivil tilhørighet
Før 1926: Trondenes kommune
1926–2019: Skånland kommune
Fra 1.1.2020: Tjeldsund kommune