i Vestre Aker, Aker

Sivil tilhørighet
Sognekommune i Aker
Fra 1948: Oslo kommune