i Straumen, Skodje

Sivil tilhørighet
1755: Valle skipreide
Fra 1823: Borgund tinglag
Fra 1849: Skodje kommune
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 28, Strømmen
Fra 2020: gnr. 528