på Store Engset, Skodje

Sivil tilhørighet
Fra 1823: Borgund tinglag
Fra 1849: Skodje kommune
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1840: mnr. 245, Engesæt store. Skyld: 11 daler 20 skilling
1950: gnr. 60, Engeset store
Fra 2020: gnr. 560

Skrivemåter
Engset (vedtatt av kartverket 16.6.1992)
Engeset store (avslått av kartverket 16.6.1992)
Engeset (avslått av kartverket 16.6.1992)