på Opskar, Skodje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 49, Oksskar

Skrivemåter
Opskar (vedtatt av kartverket 16.6.1992)
Oppskar (avslått av kartverket 16.6.1992)