på Honningdal, Skodje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 8, Honningdal
Fra 2020: gnr. 508