i Grindvikgjerdet, Grindvika, Skodje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 27, Grindvik, bnr. 6, Gjerdet. Skyld: 88 øre
Fra 2020: gnr. 527, bnr. 6