på Indre Berget, Skodje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 25, Berget indre
Fra 2020: gnr. 525

Skrivemåter
Indre Berget (godkjent av kartverket 1983, anbefalt form)
Indreberg (godkjent av kartverket 1978)