på Leira, Tustna

Sivil tilhørighet
1724 i Halsa tinglag
Fra 1838 i Edøy kommune
1890 og 1950 i Tustna kommune
Fra 1.1.2006 i Aure kommune (gnr. 216)

Geistlig tilhørighet
I Edøy sogn i Aure prestegjeld
Ved resolusjon av 30.6.1749 ble Edøy eget prestegjeld
Ved resolusjon av 1867 i Tustna sogn i Edøy prestegjeld. Sognet overført til Halsa prestegjeld ved resolusjon av 7.8.1876

Matrikkel
1724: mnr. 55, Leeren
1840: mnr. 15, Leeren (Leira). Skyld: 6 daler 2 ort 15 skilling
1890: gnr. 16, Leiren
1950: gnr. 16, Leiren

Skrivemåter
Leira (godkjent av kommunen 1970)

Leyra (1460, DN 21/510)

Gård og bygd på øya Tustna