i Skodje

Sivil tilhørighet
Utskilt fra Borgund kommune 1849
Fra 2020: Ålesund kommune

Geistlig tilhørighet
Utskilt fra Borgund prestegjeld 1858