i Årvika, Selje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
1950: gnr. 35, Årvik
Fra 2020: gnr. 235

Skrivemåter
Årvika (vedtatt av kartverket 23.5.1995)
Årvik (avslått av kartverket 23.5.1995)