på Tvinneseter, Selje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vågsøy kommune
Fra 1.1.2020: Kinn kommune

Matrikkel
1950: gnr. 100, Tvinnesæter, bnr. 1, Tvinnesæter (kun ett bruk). Skyld: 1 mark 37 øre
Fra 2020: gnr. 300

Skrivemåter
Tvinneseter (godkjent av kartverket 1958, anbefalt form)
Tvindeseter (godkjent av kartverket 1987)