på Stranda, Selje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
Gnr. 34
Fra 2020: gnr. 234