i Leikanger kyrkje, Selje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune