i Honningsvågen, Selje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
Gårdene Ytre og Indre Honningsvågen