i Sjurdstova, Eltvika, Selje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
1950: gnr. 31, Eltvik, bnr. 1, Eltvik. Skyld: 1 mark 33 øre
Fra 2020: gnr. 231, bnr. 1