på bnr. 1, Borgund, Selje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
1950: gnr. 29, Borgund, bnr. 1, Borgund. Skyld: 2 mark 35 øre
Fra 2020: gnr. 229, bnr. 1