i Borgund, Selje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
1950: gnr. 29, Borgund
Fra 2020: gnr. 229