på Andersplassen, Nærem, Tresfjord

Plass under gnr. 19, bnr. 2

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune