på Ymbjørgøya, Veggem, Sel

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 215, Veggum n., bnr. 5, Ingeborgøien