på Tamburstugu, Søre Loftsgard, Sel

Matrikkel
Plass under gnr. 220, bnr. 2

Søre Loftsgard ble også kalt Mostugu