på Nedre Hamn, Sel

Matrikkel
Gnr. 246

Skrivemåter
Nedre Hamn (godkjent av kartverket 1971, anbefalt form)
Hamn, nedre (godkjent av kartverket 1971)
Nedre Havn (godkjent av kartverket 1971)