på Loftsgard, Sel

Matrikkel
Gnr. 220 (Søre Loftsgard / Mostugu) og 222 (Nørdre Loftsgard)