på Hamn, Sel

Matrikkel
Gnr. 245 (øvre) og 246 (nedre)