på Øver-Eggen, Skogn

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1962: Levanger kommune

Matrikkel
1838: mnr. 94, Eggen øvre. Skyld: 12 daler 5 skilling
1886/90: gnr. 24, Eggen øvre
1950: gnr. 24, Eggen

Skrivemåter
Øver-Eggen (vedtatt av kartverket 12.8.2002)
Eggen øvre (avslått av kartverket 23.10.1996)
Overegga (avslått av kartverket 12.8.2002)