på For, Stod

Nå i Steinkjer kommune (gnr. 488, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 65, Stod prestegård, bnr. 1, For