på Husby, Stangvik

Sivil tilhørighet
1647: Brøskja tinglag
1950: Stangvik kommune
Fra 1.1.1965: Surnadal kommune

Geistlig tilhørighet
1647: Stangvik prestegjeld

Matrikkel
Fra 1965: gnr. 138

I Todalen