på bnr. 2, Kyrkjesylte, Tresfjord

Kalt Hansgarden

Gnr. 13

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune