på bnr. 4, Sørsylte, Tresfjord

Kalt Martinesgarden

Gnr. 20

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune